לזכרה


 טקס הסמכה , בי"ס לאחיות הדסה ירושליים 1950
Judith with her friend, Miriam Avidan, at the 1950 Hadassah graduation ceremony

Judith's tombstone with a QR code linking to this website 
Comments